V treťom bloku budete rozvíjať vašu intuíciu, ktorú ste dostali do vienka, ale málokto ju rozvíja. Preto ju prebudíme k životu a začnete ju rozvíjať v súlade s vašimi talenty. Získate tak ďalší stavebný kameň na ceste k vášmu úspechu.

Tréningom intuície vás povedie lektorka Lenka Madudová. Vyštudovala psychológiu a počas svojho štúdia sa venovala intuícii, v ktorej našla zmysel a svoje poslanie v pomoci pri odhaľovaní nášho potenciálu. Preto dnes pracuje s ľuďmi, ktorí chcú spoznať svoju intuíciu – kompas.
Neustále sa vzdeláva a hľadá prostredníctvom intuície možnosti nájdenia šťastia v sebapoznaní. Svoje schopnosti odovzdáva formou seminárov, workshopov a školy intuície pre dospelých, ktorej je zakladateľkou.


Zoznam webinárov a workshopov v tomto mesiaci

Tu získate priamy prístup na jednotlivé udalosti v kalendári (alebo cez menu Webináre / Kalendár):